Als het om wat reden dan ook toch misgaat met de opvoeding van uw hond kunt u bij Spikkel hondentraining voor alle gedragsproblemen terecht.

Elk probleem dat u als probleem ervaart wordt ook als probleem behandeld.

Wanneer u voor een gedragstherapie komt bij Spikkel hondentraining werkt het als volgt: Na het eerste telefoongesprek waarin wat uitleg wordt gegeven over de werkwijze van Spikkel hondentraining sturen wij u een intakeformulier (digitaal of per post).

Er wordt van u verwacht dat u dit formulier geheel naar waarheid invult zodat  de juiste diagnose gesteld kan worden.  Spikkel hondentraining bestudeert dit formulier zorgvuldig en probeert een rode draad te vinden door het formulier. Aansluitend wordt er een lijst met vragen opgesteld die bij u thuis tijdens het gedragsconsult besproken zullen worden. Daarna wordt ook het intakeformulier verder besproken en kan Spikkel hondentraining een therapie gaan inzetten. Spikkel hondentraining geeft u tips en tricks om met de therapie aan de slag te gaan om het gedrag te verbeteren. U kunt altijd per mail of telefonisch contact opnemen voor nazorg. Meestal spreekt Spikkel hondentraining een vervolgconsult af om vast te stellen hoe het gegaan is en om eventueel nog wat bij te sturen.

Er zijn natuurlijk altijd bepaalde gevallen die wat extra zorg vragen. In dat geval kunt u de gedragstherapie combineren met aanvullende privétrainingen bij spikkel hondentraining. Deze trainingen zijn, net als het vervolgconsult, niet inbegrepen bij het consult voor gedragstherapie.